Vattenkraftsförslaget möter motstånd

VATTENKRAFT. Regeringens förslag till ny lagstiftning för vattenkraften möter motstånd från både miljöhåll och från delar av branschen. Den ena sidan är på väg till EU-kommissionen, den andra sidan försöker arbeta om lagförslaget.

"En ganska bra medelväg." Så beskriver Naturskyddsföreningens Ellen Bruno förslagen i promemorian Vattenmiljö och vattenkraft som regeringen skickade ut på remiss i somras.

– Det finns så klart mycket föreningen skulle vilja ändra i förslagen, men det tror jag även kraftbolagen skulle vilja. Det är många som har bjudits in att ha synpunkter, men alla har faktiskt försökt att ge och ta i den här processen, säger Ellen Bruno till Altinget.

Förslagen i promemorian syftar till att landets vattenkraftverk ska lyda under moderna miljökrav, en process som kommer att ta ett par decennier. Det ska dessutom ske på så sätt att Sverige lever upp till EU-rätten, att regeringen böjer sig för tillkännagivande från riksdagen samt att punkterna om vattenkraften i den blocköverskridande energiöverenskommelsen genomförs.

SVAF: "Katastrofalt förslag"

Men Naturskyddsföreningens uppfattning om att förslaget utgör en bra medelväg delas absolut inte av Svensk vattenkraftförening, SVAF, som representerar ägarna till den småskaliga vattenkraften.

– Det här förslaget lämnar fritt fram för ett antal myndigheter att driva sin utrivningslinje, säger ordförande Thomas Sandberg till Altinget och kallar förslaget för "katastrofalt".

– Jag undrar om ens departementet vet om vilka konsekvenser det här förslaget får, säger Thomas Sandberg som anser att myndigheterna (Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna) är "befolkade av tjänstemän som är besatta av att riva ut", det vill säga som anser att mindre vattenkraftverk helst ska tas bort helt och hållet.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö & Energi 

 

Forrige artikel Partierna går mot val med pressade finanser Partierna går mot val med pressade finanser Næste artikel Lejon: Bra att regeringen ser över tillsynen Lejon: Bra att regeringen ser över tillsynen
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.