Vattenkraftsförslaget möter motstånd

VATTENKRAFT. Regeringens förslag till ny lagstiftning för vattenkraften möter motstånd från både miljöhåll och från delar av branschen. Den ena sidan är på väg till EU-kommissionen, den andra sidan försöker arbeta om lagförslaget.

"En ganska bra medelväg." Så beskriver Naturskyddsföreningens Ellen Bruno förslagen i promemorian Vattenmiljö och vattenkraft som regeringen skickade ut på remiss i somras.

– Det finns så klart mycket föreningen skulle vilja ändra i förslagen, men det tror jag även kraftbolagen skulle vilja. Det är många som har bjudits in att ha synpunkter, men alla har faktiskt försökt att ge och ta i den här processen, säger Ellen Bruno till Altinget.

Förslagen i promemorian syftar till att landets vattenkraftverk ska lyda under moderna miljökrav, en process som kommer att ta ett par decennier. Det ska dessutom ske på så sätt att Sverige lever upp till EU-rätten, att regeringen böjer sig för tillkännagivande från riksdagen samt att punkterna om vattenkraften i den blocköverskridande energiöverenskommelsen genomförs.

SVAF: "Katastrofalt förslag"

Men Naturskyddsföreningens uppfattning om att förslaget utgör en bra medelväg delas absolut inte av Svensk vattenkraftförening, SVAF, som representerar ägarna till den småskaliga vattenkraften.

– Det här förslaget lämnar fritt fram för ett antal myndigheter att driva sin utrivningslinje, säger ordförande Thomas Sandberg till Altinget och kallar förslaget för "katastrofalt".

– Jag undrar om ens departementet vet om vilka konsekvenser det här förslaget får, säger Thomas Sandberg som anser att myndigheterna (Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna) är "befolkade av tjänstemän som är besatta av att riva ut", det vill säga som anser att mindre vattenkraftverk helst ska tas bort helt och hållet.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö & Energi 

 

Forrige artikel Partierna går mot val med pressade finanser Partierna går mot val med pressade finanser Næste artikel Lejon: Bra att regeringen ser över tillsynen Lejon: Bra att regeringen ser över tillsynen
V: Statligt ägande – motvikt till spekulation och kortsiktig vinstjakt

V: Statligt ägande – motvikt till spekulation och kortsiktig vinstjakt

DEBATT. Det är dags för en offensiv statlig företagspolitik. Vi har sett konsekvenserna av minskat statligt ägande inom många områden, det är dags att erkänna möjligheterna som ett statligt ägande ger, skriver Vänsterpartiets Birger Lahti och Lorena Delgado Varas.