Debatt

Sportfiskenäringen: Fisket ger hundrafalt mer än småskalig vattenkraft

DEBATT. Kravet att undanta småskalig vattenkraft från regler om miljöanpassning sker på bekostnad av den betydligt större sportfiskenäringen. Det skriver nio företrädare för näringen, som i ett öppet brev uppmanar riksdagen och ansvariga ministrar att inte införa undantaget.

Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Till näringsminister Mikael Damberg, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, näringsdepartementet och ledamöter i näringsutskottet i Sveriges riksdag

Vi representerar Svensk sportfiskehandel, och vi vill med detta brev rikta Sveriges regerings och lagstiftande församlings uppmärksamhet på att vi riskerar att via ny lagstiftning hämma och kraftigt försämra för en näring, till förmån för ett litet antal hobbyverksamheter med marginell samhällelig nytta.

Vi känner till att riksdagen uppmanat regeringen att återkomma med förslag till förenklade regler för småskaliga kraftverksägare. Vi känner också till att det nu arbetas med ett förslag rörande regler i miljöbalken och tillhörande lagstiftning för att Sverige ska leva upp till EU:s krav såväl som att nåt nationella miljömål, till exempel levande sjöar och vattendrag.

Fel att undanta småskalig vattenkraft

Vi vill inte tro att både regering och riksdag totalt missat en näring som ger hundrafalt mer både ekonomiskt och sysselsättningsmässigt än dessa de allra minsta småskaliga kraftverken som i dag enligt praxisutveckling är tvungna att miljöanpassa sina kraftverk.

Nu kräver vi att alla vattenkraftföretag så fort som möjligt, oavsett storlek, följer lagen och miljöanpassas, och det på samma villkor som övrig industri.

Vi antar att dessa de minsta kraftverken helt enkelt inte har råd att miljöanpassa sina verksamheter, därav kravet på ”enklare regler” och det ännu märkligare kravet om moratorium att behöva lyda under svensk lagstiftning. Samtliga som våra medlemsföretag alla lyder under svensk miljölagstiftning, vilket är en självklarhet för oss som lever av en ren och så naturlig miljö som möjligt. Vi kan överhuvudtaget inte förstå varför en liten grupp hobbyverksamheter ska undantas regler som vi och alla andra industriföretag självklart följer och lever efter. Speciellt som dessas verksamheter hindrar utvecklingen av våra affärsmöjligheter.

Viktigt för landsbygden

Våra medlemsföretag inom redskapsbranschen och Sveriges renodlade sportfiskebutiker, totalt drygt 120 företag, omsätter 4,5 miljarder kronor och sysselsätter nära 600 personer. Tar vi med butiker med blandat sortiment som järnhandeln med flera rör det sig om cirka 800 återförsäljare och knappast mindre än 2 000 sysselsatta. Detta ska jämföras med den årliga omsättningen på runt 50 000 kronor och en vinst på några få tusen per år hos de 1000 minsta vattenkraftverken.

Sportfiske som friluftssysselsättning är större än de flesta andra hobbys och verksamheter som bedrivs på fritid. 1,6 miljoner människor sportfiskar, att jämföra med de runt 1000 ägarna av de minsta kraftverken. SCB har i en färsk rapport visat att de svenskar i åldern 16–80 år som ägnar sig åt fritidsfiske årligen spenderar mellan 7,5 och 14,9 miljarder kronor på sin hobby. En stor del av mellanskillnaden mellan denna summa och de 4,5 miljarder vi omsätter hamnar i landsbygden i form av boende- och uppehållskostnader.

Utöver det finns också en spirande näring kring sportfisketurism, som skulle gynnas ofantligt av att merparten av de allra minsta fick lägga ned sin verksamhet och ta bort dammarna. En rapport visar att potentialen ligger på mer än 10 miljarder kronor per år, förutsatt att olönsamma och för energisystemet närmast obsoleta småskaliga kraftverk tas bort och att de samhällsnödvändiga miljöanpassas.

Alla ska följa lagen

Nu kräver vi att alla vattenkraftföretag så fort som möjligt, oavsett storlek, följer lagen och miljöanpassas, och det på samma villkor som övrig industri. Går inte ekvationen ihop för de minsta får de lägga ned verksamheten. Det är vad som gäller för oss och alla andra inom näringslivet. Om några få är ovärderliga kulturmiljöer förmodar vi att det allmänna kan gå in och finansiera de fiskvägar som då behövs till skydd för miljön. Övriga av de minsta bör för samhällsekonomins bästa avvecklas, då fiskvägar i detta fall är usla kompromisser som innebär att dammar blir kvar som förstör habitat och täcker lekområden. Är det privatpersoner eller ideella föreningar som driver verksamheterna har vi inget emot att staten kompenserar dem för kostnader i samband med avveckling. Huvudsaken är att förslagen på moratorium och ”enklare” lagstiftning tas bort, kraven är orimliga med förödande konsekvenser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi önskar ett svar av närings- respektive landsbygdsministern på hur ni ser på denna fråga.

Olle Lidesjö, ABU Garcia

Jesper Norell, Normark

Per Westerlund, Bios

Niklaus Bauer, Fly-Dressing

Håkan Norling, Guideline

Stefan Trumstedt, CWC

Ulf Sjövall, Darts

Andreas Lundberg, Loop

Joakim Stenberg, Svensk Sportfiskehandel

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på [email protected]E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00