Vattenfalls försäljningsplaner hypotetiska enligt Romson

ENERGI. Miljöminister Åsa Romson vill inte svara på vad Miljöpartiet anser om Vattenfalls planer att uppnå sina utsläppsmål genom försäljning av kolkraftverk.
– Det är en hypotetisk fråga, säger Åsa Romson till Altinget.

Johanna Alskog

Drygt en tiondel av Vattenfalls utsläppsminskningmål för år 2020 ska uppnås genom försäljningar. Det framgår av bolagets miljö- och hållbarhetsredovisning för år 2013.

Men miljöminister och språkröret Åsa Romson (MP) vill inte svara på hur Miljöpartiet i dag ställer sig till att det statliga bolagets stora utsläpp ska pressas ned genom avyttringar, planer som partiet i opposition har varit tydligt emot.

Kan Miljöpartiet gå med på att Vattenfall säljer kolkraftverk i Tyskland?
– Kan vi gå med på att Vattenfall fortsätter planera för en utökning av kolet i Tyskland. Nej. Det kan vi inte, säger Åsa Romson till Altinget.

Men Vattenfall har ju också planer på att sälja och på så sätt minska sina utsläpp. Kan MP gå med på det?
– Det är en rent hypotetisk fråga. Det Vattenfall har sagt är att de har en process där man ser över ägarstrukturen. Där man också tittar på sina strategier för vad kommer energimarknaden i Europa att kräva.

Damberg vill inte svara om försäljning

Fakta
Vattenfalls strategi för att minska koldioxidutsläppen:
"Vattenfalls mål är att minska sin koldioxidexponering till 65 miljoner ton år 2020. Detta mål ska uppnås genom avyttringar, genom att stenkol byts ut mot biomassa och genom att minska användningen av äldre koleldade kraftverk."
Källa: Vattenfalls hemsida

Vattenfall släppte ut 88,4 miljoner ton koldioxid år 2013. Minskningen till 65 miljoner ton till år 2020 ska bland annat ske genom avyttringar (7,3 miljoner ton). Bolaget saknar fortfarande en plan för en stor del av minskningsmålet (14,6 miljoner ton).
Källa: Vattenfalls miljö- och hållbarhetsredovisning 2013


Högst ansvarig för Vattenfall och styrningen av bolaget är näringsminister Mikael Damberg (S). När han deltog vid en pressträff med riksdagsjournalisterna på tisdagen ville han inte svara på frågan om regeringen är överens i frågan om försäljning av kolkraft.

– Regeringen välkomnar översynen av ägarstrukturen, svarade Damberg.

Tidigare krav på haverikommission tonas ned

Det innebär ingen miljövinst om Vattenfall säljer sin kolkraft till en annan ägare som låter verksamheten fortsätta. Inriktningen måste därför vara avveckling.

Ur Miljöpartiets partimotion 100 procent förnybar energi (3 oktober 2011, 2011/12:N257)

Mikael Damberg kunde inte heller svara på om en förändrad styrning av bolaget ska ske genom nya ägardirektiv eller genom dialog med ledningen. Han ville inte heller ge besked om Socialdemokraternas krav i opposition, att tillsätta en haverikommission med anledning av Nuon-affären.

– Vi har inte tagit ställning till om vi ska ha en sådan. Kanske blir det så att vi skippar det förslaget, sade Damberg och motiverade med att det gjordes en KU-granskning.

Mikael Damberg är högst ansvarig för styrningen av Vattenfall, men delar ansvaret med miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Nämnda personer

Åsa Romson

Forskare och senior expert Svenska miljöinstitutet (IVL)
Jur. dr. i miljörätt (Stockholms uni., 2012)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00