Tidigare miljöminister ska utreda sociala bostadspolitiken

Regeringen och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ger tidigare miljöministern Karolina Skog (MP) i uppdrag att utreda den sociala bostadspolitiken.

Johanna Alskog

Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Karolina Skog, tidigare statsråd, får i uppdrag att titta på två delar i den sociala bostadspolitiken: Uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun samt de bostadspolitiska verktyg som kommuner har för att hjälpa de hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden.

Målet för utredningens analys och förslag, enligt regeringen, ska vara en socialt hållbar bostadsförsörjning där alla människor har ett tryggt boende som passar de egna behoven.

Den nuvarande uppgiftsfördelningen har sin grund i hur bostadspolitiken formades på 1940-talet. Skogs ska analysera om ansvarsfördelningen behöver förändras eller förtydligas.

Regeringen bedömer att det behövs särskilda insatser för att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden, både inom hyresmarknaden och olika former av ägande.

– Det räcker inte med att bara öka byggtakten. Vi måste säkerställa att vi har en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla. De verktyg som finns i den bostadssociala verktygslådan måste fungera, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelade.

Är tidigare kommunalråd

Karolina Skog är i dag riksdagsledamot, men har tidigare även varit kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och bostadsförsörjning i Malmö.

Utredningen ska redovisas senast den 8 november 2021.

Nämnda personer

Karolina Skog

Rådgivare i bostads- och stadsutvecklingsfrågor på Stockholms Stadsmission, PR-byrån A Beautiful Soup och till EU-kommissionen
Fil. mag i humanekologi (Lunds uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00