ESV: Brister i myndigheternas digitalisering

TEKNIK. ESV:s uppföljning av myndigheternas digitalisering visar att arbetet går trögt och att merparten av investeringarna i IT inte följs upp för att se vilket värde de har skapat. 

Ekonomistyrningsverket, ESV, anser att digitaliseringen inom den offentliga sektorn går trögt och vill se ”ett kraftfullt agerande och ökat ansvarstagande” hos regering och myndigheter.

ESV har kommit fram till att det offentliga Sverige inte följer upp värdet av IT-investeringar, så kallade nyttorealisering, på ett tillräckligt bra sätt.

– Många myndigheter har kvar att göra, säger ESV:s e-förvaltningsstrateg Mats Goffhé till Altinget.

Nyttorealisering är att aktivt och systematiskt säkerställa och optimera nyttan med IT-investeringar. Det första steget i en nyttorealisering är att identifiera vilka förtjänster en digitalisering kan medföra. Nästa steg är att specificera åtgärder, därefter sker planering och realisering. Sista steget, och där de största bristerna ofta finns, är att följa upp hur det verkligen blev.

Bättre uppföljning krävs

I rapporten pekar ESV att myndigheter har strategiska IT-projekt för sammanlagt 10,7 miljarder kronor. Men ESV har granskat projekten och kommit fram till att det bara är ett fåtal av dessa projekt som följs upp på ett sådant sätt att man kan avgöra värdet av dem. ESV vill därför se åtgärder som att myndigheterna utser en nyttorealiseringsansvarig, eller att man gör mätningar i förväg så att man kan följa upp projekten i efterhand för att se om nyttorna realiseras.

Läs hela artikeln på Altinget Rikspolitik (Abonnemang krävs, teckna gratis ej bindande provabonnemang här). 

Forrige artikel Ambassader blir av med ansvar för migration Ambassader blir av med ansvar för migration Næste artikel "Varför använder regeringen inte egna myndigheten?"