Debatt

Staten bör betala när Europa ska renovera

Det är hög tid för regeringen att kavla upp ärmarna och investera i en bostadssektor som präglas av trygghet, hållbarhet och långsiktighet för både hyresgäster och bransch. Det skriver Marie Linder och Joachim Höggren, Hyresgästföreningen.

Sverige ligger redan långt fram när det gäller energieffektivisering och har därför goda chanser att leda utvecklingen. Med kloka reformer kan hushållens känslighet för prisförändringar minska, lägenheters bekvämlighet öka och byggbranschen stärkas i den ekonomiska krisens spår, skriver debattörerna.
Sverige ligger redan långt fram när det gäller energieffektivisering och har därför goda chanser att leda utvecklingen. Med kloka reformer kan hushållens känslighet för prisförändringar minska, lägenheters bekvämlighet öka och byggbranschen stärkas i den ekonomiska krisens spår, skriver debattörerna.Foto: Pressbild Hyresgästföreningen
Marie Linder
Joachim Höggren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

EU är nu överens om att minska energiförbrukningen för bostadshus med i snitt 16 procent till 2030 och 20 och 22 procent till 2035. En mycket viktig del i direktivet är att detta ska göras samtidigt som hyrorna hålls nere. Det är väldigt positivt för Sveriges och Europas redan hårt prövade hushåll, som annars riskerar att behöva betala hela notan.

Sverige ligger redan långt fram när det gäller energieffektivisering och har därför goda chanser att leda utvecklingen. Med kloka reformer kan hushållens känslighet för prisförändringar minska, lägenheters bekvämlighet öka och byggbranschen stärkas i den ekonomiska krisens spår. Detta utan att enskilda och resurssvaga hushåll tvingas betala via chockhöjda hyror. På så sätt kan fossil energi fasas ut, jobb skapas och hushållens ekonomi skyddas. Vi föreslår därför 5 nödvändiga reformer för att kunna energi- och kostnadssäkra Sveriges bostäder.

Återinför och öka stödet för energieffektivisering

Det tidigare energieffektiviseringsstödet bör återinföras med kraftfull finansiering och i delvis nytt format där fokus ligger på de allra sämsta bostäderna för att främja investeringar i energieffektiviseringar. När en del av kostnaden tas av staten kan byggnaders energianvändning minskas utan att hela kostnaden dumpas på de mest utsatta hushållen.

Fasa in nya hyror över tid efter renovering

En renovering kan innebära ett plötsligt hopp i hyran för hyresgästen. En gradvis övergång möjliggör för fastighetsägare att finansiera större investeringar utan att chockhöja några hyror samtidigt som hushållens inkomster ges tid och möjlighet att hinna ikapp den nya hyran genom de årliga löneökningarna. Det ger hyresgäster större trygghet och minskar risken för renovräkning.

Inför ett renoveringsstöd

Ett statligt stöd som täcker en del av förlusten som uppstår vid infasning av nya hyror vid omfattande renoveringar utan stora förluster för fastighetsägare under infasningsperioden. På så sätt underlättas både renoveringsprocessen och infasningen av nya hyror.

Låg moms på hyran

En låg moms på hyran skulle möjliggöra för att ingående moms för energirenoveringar kan dras av med sänkt slutnota, och därmed mindre behov av hyreshöjningar, som följd. Det skulle vara en kraftfull stimulans för omfattande renoveringar och dessutom gynna orter med stora behov men med låg betalningsförmåga.

Förstärk bostadsbidraget

Genom de reformer vi föreslår kan hyran efter renovering bli överkomlig för fler, men det kommer finnas grupper i samhället som ändå inte har råd att bo kvar. För att säkerställa deras möjlighet att betala krävs också en förstärkning av bostadsbidraget. Bostadsbidraget har urholkats och når idag endast fyra procent av befolkningen. Vidgade inkomstgränser, en anpassning till dagens hyresnivåer, och åtgärder för att undvika automatiska nedskärningar och återbetalningskrav är avgörande för att även den med låga inkomster ska få en dräglig boendesituation.

Utan dessa reformer riskerar Sverige att inte nå energieffektiviseringsmålen. Inte nog med det, Sveriges hushåll riskerar ytterligare kostnadschocker på en fortsatt osäker energimarknad. Det är hög tid för regeringen att kavla upp ärmarna och investera i en bostadssektor som präglas av trygghet, hållbarhet och långsiktighet för både hyresgäster och bransch.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00