Greenpeace Finland: Den finska regeringen bryter mot sin egen klimatlag

Finland har fått sitt första klimatmål. I centrum står den finska skogens kraftigt krympande kolsänka som borde ha fått regeringen att vidta kraftfulla åtgärder, enligt miljörörelsen. "Finlands klimatpolitik är helt inriktad efter att vi har en stor kolsänka." säger Greenpeace chef Touko Sipiläinen.

Skogen är i centrum för den finska miljörörelsens klimatmål. Statsminister Sanna Marins regering har inte vidtagit tillräckliga åtgärder, trots att skogens roll som kolsänka minskat kraftigt.
Skogen är i centrum för den finska miljörörelsens klimatmål. Statsminister Sanna Marins regering har inte vidtagit tillräckliga åtgärder, trots att skogens roll som kolsänka minskat kraftigt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/TT
Johanna Alskog

HELSINGFORS: Bara några dagar efter att Sverige fått sitt första stora klimatmål, så klev miljörörelsen i Finland fram med en stämning mot staten. Det är Greenpeace Finland och Finlands Naturskyddsförbund som anklagar regeringen för att inte följa sin egen klimatlag och vill ha det prövat av Högsta förvaltningsdomstolen.

I centrum för klimatmålet står den finska skogen, förklarar Greenpeace Finlands chef Touko Sipiläinen.

– Skogen har blivit en extremt central del av den finska klimatpolitiken, säger Touko Sipiläinen och berättar om de preliminära data som kom i våras från Statistikcentralen, som visade att markanvändningen gått från att vara en kolsänka till att bli en utsläppskälla.

Skogen är fortfarande en sänka, men inte i tillräckligt hög grad för att täcka upp för den övriga markanvändningens utsläpp.

– Den finska klimatpolitiken är till mycket stor del inriktad efter premissen att vi har en stor kolsänka, det vill säga att vi kan ha så och så många ton koldioxidutsläpp år 2035, när Finland ska nå netto noll, säger Sipiläinen till Altinget.

Enligt miljöorganisationerna har inte regeringen agerat tillräckligt utifrån de kraftigt ändrade förutsättningarna som den förlorade kolsänkan innebär.

De har själva skapat lagen, men de följer den inte