Vårdanalys får ny GD

Jean-Luc af Geijerstam tillträder som generaldirektör för myndigheten för vård- och omsorgsanalys den 1 september.

Hedda Jakobsson

Jean-Luc af Geijerstam har tidigare arbetat på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), men kommer närmast från E-hälsomyndigheten. 

– Det ska bli otroligt spännande att ta tag i de frågor som Vårdanalys jobbar med, patient- och brukarperspektivet är viktigare än någonsin med tanke på de förändringar som vården och omsorgen genomgår just nu, säger Geijerstam i ett pressmeddelande. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00