M ska reformera anställningsskydd

ARBETSRÄTT. Moderaternas stämma i Karlstad beslutade på fredagen att partiet ska verka för att reformera lagen om anställningsskydd – i strid med partistyrelsens vilja.

Inför stämman hade Moderata ungdomsförbundet i en motion krävt att lagen om anställningsskydd ska reformeras ”så att regelverken främjar kompetens och flexibilitet istället för att bidra till inlåsningseffekter på arbetsmarknaden”.

Partistyrelsen sade i sitt yttrande över motionen nej till det, och framhöll i stället de förslag som Moderaterna lade fram i sin budgetmotion i riksdagen: en första jobbet-anställning, där arbetet varvas med en del utbildning, och förlängd provanställning.

Inte heller i det arbetsutskott som behandlade frågorna om jobb och ekonomi fick MUF gehör för sina krav.

Stämman på MUF-linjen

Men när stämman på fredagen röstade om utskottets text vann ungdomsförbundet. Med röstsiffrorna 116 mot 94 beslutade stämman att ”Moderaterna uttalar att lagen om anställningsskydd bör reformeras”.

Stämman sade också ja till formuleringen ”att Moderaterna verkar för att reformera lagen om anställningsskydd”.

– Ett beslut om att reformera lagen om anställningsskydd skickar en signal till partistyrelsen att sätta sig ner med de andra Allianspartierna och diskutera det här, sade MUF-ordföranden Rasmus Törnblom inför beslutet.

Ungdomsförbundets tidigare ordförande, riksdagsledamot Erik Bengtzboe, gav eldunderstöd.

– Lagen om anställningsskydd behöver absolut inte avvecklas men den behöver utvecklas, ansåg han. Om vi inte ska göra det här nu, när ska vi då göra det?

Svantesson till försvar för las

Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister i Alliansregeringen, noterade att det ändå fanns en samsyn på vad som inte fungerar på svensk arbetsmarknad: att det är för svårt att komma in där. Men hon försvarade lagens turordningsregler.

 – Vi ska göra tröskeln till arbetsmarknaden lägre men inte göra dörren ut bredare, sade Elisabeth Svantesson.

– Vi ska inte skapa otrygghet på svensk arbetsmarknad.

Forrige artikel FM-nätet lever vidare Næste artikel Beslut om rovdjursjakt ska prövas i domstol
Debatt: Vart tog den riktiga kulturpolitiska bevakningen vägen?

Debatt: Vart tog den riktiga kulturpolitiska bevakningen vägen?

DEBATT. När kulturen ges extraordinära medel och den nationella kulturbudgeten höjs historiskt så reduceras det till ett enda stort gnäll. Jag ser en risk att även andra samhällsområden får samma bristande bevakning. Journalistikens förmåga till kritisk granskning kan ifrågasättas, skriver Nina Björby (S), Region Västerbotten.