250 miljoner till energieffektivisering brann inne förra året

Över 80 procent av de avsatta pengarna för stöd till energieffektivisering i småhus användes inte upp förra året. Hälften av de som sökt har fått avslag och Länsstyrelsen som administrerar stödet har efterlyst tydligare riktlinjer från regeringen, utan att få gehör. 

Småhusägare med el- eller gasuppvärmning kan söka upp till 60 000 kronor för investeringar i åtgärder som ökar energieffektiviseringen. Stödet har varit populärt, men majoriteten av de som sökt har fått avslag och en stor del av det avsatta pengarna har inte använts. 
Småhusägare med el- eller gasuppvärmning kan söka upp till 60 000 kronor för investeringar i åtgärder som ökar energieffektiviseringen. Stödet har varit populärt, men majoriteten av de som sökt har fått avslag och en stor del av det avsatta pengarna har inte använts. Foto: Jessica Gow / TT
0:000:00