Så ska sjukskrivningar bland vårdpersonal följas upp

SJUKSKRIVNINGAR. Karolinska institutet (KI) får i uppdrag att göra en långtidsuppföljning av det så kallade lärarprojektet. Syftet är att se hur hälso- och sjukvårdspersonal snabbare kan återgå till arbete efter en långtidssjukskrivning.

Lärarprojektet startade som en studie för att ta fram en rehabiliteringsmetod för sjukskrivna lärare med utmattningssyndrom. Målet är att hjälpa sjukskrivna att komma tillbaka till arbetet tidigare. Projektet genomförs nu för personal inom vårdsektorn.

En effektiv metod

Regeringen vill hitta en effektiv metod för att fler inom hälso- och sjukvården ska kunna ta sig tillbaka till arbetet efter långtidssjukskrivning.

− Att minska antalet långtidssjukskrivningar till följd av utmattning och psykisk ohälsa är en viktig fråga, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Senast den 30 januari 2021 ska KI slutredovisa uppdraget för regeringen.

Läs hela artikeln om långtidsuppföljningen på Altinget Vård och hälsa. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Överblick: Regeringen välfärdssatsar – men fick mest frågor om klanbrott Överblick: Regeringen välfärdssatsar – men fick mest frågor om klanbrott Næste artikel Överblick: Riksdagsöppning och Hultqvist förlorar strid Överblick: Riksdagsöppning och Hultqvist förlorar strid
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.