Han vill se liberalismen segra över nationalismen

INTERVJU. Efter januariavtalet och Arbetsförmedlingens kris har han seglat upp som ett av Centerpartiets främsta namn som inte är rädd för att sticka ut hakan. Altinget pratade med Martin Ådahl (C) om 1989, finanskris, populism och forna allianskollegor. 

Det var miljöengagemanget som en gång tog Martin Ådahl (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson, till politiken.

Fått igenom C-politik

Han är stolt över hur C genom januariavtalet fått igenom sin politik för att öppna upp arbetsmarknaden, frihetsreformer på landsbygden, familjeåterförening och klimatinsatser.

Men han upplever att populism breder ut sig i samhället och banar väg för främlingsfientlighet, och nynationalism, vilket oroar honom.

Ingen gyllene epok

– Sverige, som alltid varit ett fundamentalt framtidsorienterat land som trott att vi kan förbättra saker, har börjat blicka bakåt. Som om det funnits en gyllene epok då allt var perfekt, säger han till Altinget.

Läs hela intervjun på Altinget Arbetsmarknad. Teckna gratis provabonnemang här.  

Forrige artikel Länderna som fick Lindes uppmärksamhet Länderna som fick Lindes uppmärksamhet Næste artikel Överblick: Ny kriminal-gd och skifte för narkotikapolitiken Överblick: Ny kriminal-gd och skifte för narkotikapolitiken
 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Centerpartiets liberalism är en fasad i Stockholm.

  Som landsbygdsboende och skogsägare har jag mest följt politikens resultat inom skogsbruket. Där har centerpartiet haft ett tungt inflytande och ofta företrätt de små skogs- och jordbrukarna som bäst under Torbjörn Fälldins period. Då stod villkoren för den enskilde landsbygdsboende i centrum, nu har perspektivet förskjutits till föreningsrörelsens företag och olika planeringsbyråkrater i stat och kommun.

  Den enskilde skogsägaren görs beroende , inte av klara och rediga beslut i regering och riksdag utan diverse "sovjeter" där kollektiva beslut med inblandning av olika lobbygrupper utan ansvar börjar styra. Några exempel - älgförvaltningsgrupper, skogsprogram, frihet under ansvar som har blivit ofrihet under ansvar.. Till detta kommer nyckelbiotoper, grön infrastruktur, strandskydd,

  Den nya "Skogsutredningen" har i uppdrag att fortsätta på dessa linjer. När landsbygdsministern och C talar om att stärka äganderätten betyder det ökade anslag för att på oklara grunder socialisera de små skogsägarnas mark och rättigheter. C och L ställer sig också bakom regeringens krav att skogsindustrin skall tvinga av de små skogsägarna 200 000 ha mark och rättigheter genom sitt certifieringsprogram samt att ägarna skall godta att skogsbolagen har rätt att i efterhand ändra villkoren till sin fördel utan att säga upp och omförhandla certifieringsavtalen. C och L arbetar snarare för socialism och feodalism än liberalism. Cs liberalism är en fasad i Stockholm.

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.