Debatt

104 biståndsorganisationer i upprop: Vi vill att regeringen tar vår oro på allvar

Häri ligger vårt kanske viktigaste medskick till regeringen: ett effektivt bistånd kräver långsiktighet. Det skriver företrädare för 104 biståndsorganisationer i ett upprop.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).
Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk biståndspolitik har potentialen att ta ett helhetsgrepp på global utveckling, och då är det viktigt att låta effektivitetsprinciperna och biståndets mål styra. Det är människor som lever i fattigdom och under förtryck som ska stå i fokus när biståndet utformas – ingenting annat. Tyvärr pekar mycket mot att politiska prioriteringar med andra syften får stort inflytande över biståndet framöver. Det är oroande.

I en ganska påskyndad process tar regeringen nu fram en reformagenda för biståndet. Civilsamhällesorganisationer har blivit ombedda att skicka sina inspel för ett mer effektivt och transparent bistånd, men samtidigt har vi inte fått ordentliga svar på våra frågor om var regeringen ser brister i effektivitet eller transparens i dagsläget.

Undertecknare

A Non Smoking Generation
Acting for change
ActionAid Sweden
Adoptionscentrum
Afarvänner i Sverige
Afrikagrupperna
Afrosvenskarnas riksorganisation
Albanska Föreningars Union i Sverige
ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators
Amazon Watch Sverige
Amazonasföreningen
Arkitekter Utan Gränser
Assistance sociale aux veuve et orphelins Sweden
Barnens Rätt i Samhället
Barnfonden Insamlingsstiftelse
Bishozi International Program
Björkåfrihet
BLLF Sweden - Front mot slaveri
Centerpartiets Internationella Stiftelse
Centralasiengrupperna
Children's Home
Chinland Development & Research Society
Clowner utan Gränser
Community for Justice
Daryeel Association
Demokrati utan gränser
Fair Action
Farmaceuter utan Gränser
Fonden för mänskliga rättigheter
Friends of Kabondo
Färnebo folkhögskola
Föreningen Framtidsjorden
Föreningen för solidaritet och utvecklingsfrågor
Föreningen Palmeras Vänner
Gambiagrupperna
Green Forum
I Love Venezuela Sweden
Inclusive Business Sweden
Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen
Insamlingsstiftelsen War Child
Intacts vänner
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
IOGT-NTO Jordbro
IOGT-NTO REGNBÅGE
Jakobsbergs Folkhögskola
Jordens Vänner
Järva Demokrati och Utvecklingsförening
Kibera Children Education
Kids Future
Kultur och Fritid Föreningen
Kvinnor för fred
Latinamerika i Centrum
Latinamerikagrupperna
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Lyssnare Utan Gränser
Muslim Aid Sweden
MyRight - Empowers People with Disabilities
Nationella kommissionen för mänskliga rättigheter Chile-Sverige
O.S.T. Outgrowers Sverige-Tanzania
One-Hand
Operation 1325
Organization of Sierra Leoneans in Sweden
Palestinagrupperna i Sverige
PeaceWorks Sweden
Praktisk Solidaritet
Project Playground Fundraising Foundation
Rajo Swesom
Regnskogsföreningen
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL
Riksförbundet narkotikafritt samhälle, RNS
Rotary Doctors Sweden
RUFF Run for the future
Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation
Save Somaliland Children Organisation
Skånes horn av Afrika förening
Smart International
Somali Intellektuell Banadir Förening
Somali Society Relief Development and Advocacy
Somalia International Rehabilitation Centre
Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ
Somaliska Ungdomsnätverket i Eskilstuna
Somali-Swedish Researchers Association
SpringAid International Development, Sweden
Stiftelsen Kulturarv utan Gränser
Svalorna Indien Bangladesh
Svalorna Latinamerika
Svenska Burmakommittén
Svenska FN-förbundet
Svenska Palestinakommittén
Svenska Västsaharakommittén
Svensk-Tanzaniska Föreningen
Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen
Swedish Asssociation for Economical Liberation in the Gambia
SWEDO
The Hunger Project Sverige
Togo kommittén för demokratins överlevnad
Vi-skogen
Vänsterns Internationella Forum
Waabari
Waamo Social Development Organization
World's Children's Prize Foundation
Yennenga Progress
Zelmerlöw & Björkman Foundation
Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

I stället har biståndsminister Johan Forssell och hans statssekreterare signalerat i olika uttalanden att biståndet ska läggas om för att fokusera mer på bland annat handel och stöd till Ukraina. Givetvis ska Sverige ge ett generöst stöd till Ukraina, och handel är redan i dag en del av utvecklingssamarbetet. Men dessa prioriteringar leder inte i sig till ökad effektivitet eller transparens. Om fokuset på handel innebär svenskt exportfrämjande snarare än att stötta lokalt företagande, och fokuset på Ukraina innebär sänkt stöd till andra områden snarare än ett extraordinärt stöd, så riskerar de snarare att leda till motsatsen.

Så blir biståndet effektivt och transparent

Vi är 104 organisationer som är medlemmar i ForumCiv. Tillsammans samlar vi en mångfald av perspektiv och kompetens från de olika områden inom utvecklingssamarbetet som just vi är experter på. När vi kommer med inspel utgår vi från vad vi vet är en av de viktigaste ingredienserna för ett lyckat bistånd – långsiktighet.

Här följer några av våra många förslag för ett verkligt effektivt och transparent bistånd:

  1. Följ de etablerade effektivitetsprinciperna. Givarländer, civilsamhälle och lokala partners har enats om principer för effektivt utvecklingssamarbete. Dessa förordar bland annat lokalt ägarskap, transparenta och pålitliga partnerskap med civilsamhället och tydligt fokus på de mest utsatta.
  2. Ett livskraftigt civilsamhälle är en förutsättning och ett uttryck för fria, hållbara och demokratiska samhällen. Stöd genom svenska civilsamhällesorganisationer kan skapa verkliga hävstångseffekter i biståndet; en del av det utvecklingssamarbete som svenska organisationer bedriver tillsammans med lokala samarbetsorganisationer innebär också att bygga upp kapaciteten i de lokala organisationerna, för att göra dem mer självständiga.
  3. Att stödja lokalbaserad kommunikation och resultatspridning har stor potential att stärka biståndets effektivitet och transparens. Denna typ av kommunikativt arbete kan visa upp det svenska biståndets goda resultat samtidigt som det belyser de behov som finns. På så sätt samlar vi viktigt underlag för att kunna forma biståndets framtida inriktning ännu bättre.

Ta vara på våra insikter

Under våren 2023 gjorde OECD:s biståndskommitté, DAC, en uppföljning av svenskt bistånd. Där konstaterades bland annat att regeringen skulle göra gott i att ta vara på civilsamhällets insikter. DAC har dessutom genomgående framhållit svenskt bistånd som särskilt effektivt och transparent, vilket får oss att undra: är det nödvändigt att tvinga fram stora omläggningar för sakens skull?

Häri ligger vårt kanske viktigaste medskick till regeringen: ett effektivt bistånd kräver långsiktighet. Vi vill att regeringen tar vår oro och våra råd på allvar och utformar reformagendan på ett sätt som bekräftar att Sveriges bistånd även fortsättningsvis är ett av de mest effektiva.

Det finns annars en risk att svenskt bistånd tappar fokus och glömmer bort att det är människor som lever i fattigdom och under förtryck som ska stå i fokus när biståndet utformas – ingenting annat.

Nämnda personer

Johan Forssell

Utrikeshandels- och utvecklingsbiståndsminister (M)
Civilekonom i redovisning och finansiering (Handelshögskolan i Stockholm 2004)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00