Regeringen vill få ner transpersoners höga suicidtal

KORTNYTT. Bland unga transpersoner är det mer än hälften som övervägt att ta sitt liv. Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag att försöka att föreslå förebyggande insatser.