Så ska huvudmannaskapet bli statligt

STYRNING. Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill tillsätta en utredning som ska föreslå hur skolan ska få ett statligt huvudmannaskap.