Försvarsmakten ska göra flygövning mer avancerad

KORTNYTT. Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att ingå avtal om att utveckla den internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE).