Så påverkar Trump svenska företag

USA. Svenska företags förväntade exportefterfrågan från Nordamerika har sjunkit markant sedan förra kvartalet visar Business Swedens siffror. Osäkerhet kring vilken politik Trump kommer att föra påverkar, menar chefsekonomen Lena Sellgren.