Nytt om namn


Födelsedagar

Emma Henriksson
Emma Henriksson

Riksdagsledamot (KD), ordförande i socialutskottet
40 år den 18. november (född Huddinge).
Utbildning Fil.kand. i statsvetenskap (Stockholms uni. 2003)

Boriana Åberg
Boriana Åberg

Riksdagsledamot (M), ledamot i trafikutskottet, suppleant i arbetsmarknadsutskottet
49 år den 18. november (född Bulgarien).
Utbildning Civilingenjör (Tekniska Universitet i Plovdiv, Bulgarien 1987-1990), socionom (Lunds uni. 2002)

Mats Eriksson
Mats Eriksson

Regionråd (M) och ordförande i regionstyrelsen i Region Halland, vice ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation
58 år den 18. november (född Varberg).
Utbildning Gymnasieutbildning

Teres Lindberg
Teres Lindberg

Riksdagsledamot (S), statsrådsersättare för Ylva Johansson
43 år den 19. november (född Lovön, Ekerö kommun).
Utbildning Arbetsmarknadskunskap (Stockholms uni, 1998-1999)

Johan Hirschfeldt
Johan Hirschfeldt

Jurist, tidigare hovrättspresident
75 år den 20. november (född Stockholm).
Utbildning Jur.dr (Uppsala uni. 2000)

Anna Holmberg
Anna Holmberg

Energidirektör Skogsindustrierna och verksamhetsansvarig för SKGS
52 år den 20. november (född Svenljunga).
Utbildning Civilingenjör i kemi (Chalmers, 1989), MBA i marknadsföring (Göteborgs uni. 2001)

Pavel Gamov
Pavel Gamov

Riksdagsledamot (SD), ledamot i EU-nämnden
28 år den 20. november (född Moskva).
Utbildning Gymnasieutbildning

Johan Hirschfeldt
Johan Hirschfeldt

Jurist, tidigare hovrättspresident
75 år den 20. november (född Stockholm).
Utbildning Jur.dr (Uppsala uni. 2000)

Anna Wallén
Anna Wallén

Riksdagsledamot (S), ledamot i näringsutskottet, ledamot i OSSE-delegationen
37 år den 21. november (född Västerås).
Utbildning Statsvetenskap (Luleå uni. 2003-2004)

Ulrika Westerlund
Ulrika Westerlund

Särskild utredare i utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner, ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, styrelseledamot i Transgender Europe och i Amnestys svenska sektionsstyrelse
45 år den 21. november (född Stockholm).
Utbildning Fil.kand i etnologi (Stockholms uni. 2016), journalistik (Poppius journalistskola, 2001)

Pröva miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang