Nytt om namn


Födelsedagar

Elisabeth Backteman
Elisabeth Backteman

Statssekreterare på näringsdepartementet
51 år den 14. december (född Stockholm).
Utbildning Fil.kand. i statsvetenskap, ekonomisk historia och nationalekonomi (Stockholms uni. 1995), Offentliga Sektorns Managementprogram (IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, 2013)

Ola Johansson
Ola Johansson

Riksdagsledamot (C), ledamot i civilutskottet, ledamot i Nordiska rådets svenska delegation
57 år den 14. december (född Stafsinge, Falkenbergs kommun).
Utbildning Reklamkommunikation (Berghs School of Communication, 1994-1995)

Mikael Odenberg
Mikael Odenberg

Styrelseordförande KI, tidigare generaldirektör för Svenska Kraftnät, preses i Kungl. Krigsvetenskapsakademien, f.d. riksdagsledamot, f.d. försvarsminister
64 år den 14. december (född Stockholm).
Utbildning Studier vid Handelshögskolan i Stockholm, Reservofficersexamen (1976), Försvarshögskolans chefskurs (Försvarshögskolan,1994)

Erik Ezelius
Erik Ezelius

Riksdagsledamot (S)
31 år den 15. december (född Tidaholm).
Utbildning Officer (Försvarshögskolan, 2012)

Tommy Levinsson
Tommy Levinsson

Landstingsråd (S) i Landstinget Västmanland
60 år den 17. december (född Viby, Hallsbergs kommun).
Utbildning Gymnasieutbildning

Sofia Fölster
Sofia Fölster

Riksdagsledamot (M), suppleant i socialutskottet
26 år den 17. december (född Stockholm).
Utbildning Ekonomi (Handelshögskolan i Stockholm)

Alexandra Anstrell
Alexandra Anstrell

Riksdagsledamot (M)
43 år den 18. december (född Mörsil, Åre kommun).
Utbildning Civilekonom (Uppsala universitet, 2012)

Jessika Roswall
Jessika Roswall

Riksdagsledamot (M), ledamot i civilutskottet, ledamot i Riksdagens överklagandenämnd, ledamot i Domarnämnden
45 år den 18. december (född Uppsala).
Utbildning Jur.kand (Uppsala uni. 2003)

Per Gahrton
Per Gahrton

Debattör, f.d. språkrör för Miljöpartiet, f.d. europaparlamentariker (MP), f.d. riksdagsledamot (MP)
75 år den 2. februari (född Malmö).
Utbildning Fil.dr i sociologi (Lunds Uni. 1983)

Pröva miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang