Nytt om namn


Födelsedagar

Carola Lemne
Carola Lemne

Vd för Svenskt Näringsliv, ordförande för Uppsala universitet
59 år den 27. mars (född Lund).
Utbildning Fil.dr i medicin (Karolinska institutet, 1994)

Erik Brandsma
Erik Brandsma

Generaldirektör på Energimyndigheten
53 år den 29. mars.
Utbildning M.Sci i naturresursförvaltning (Simon Fraser Uni. 1991)

Karolina Skog
Karolina Skog

Miljöminister (MP)
41 år den 30. mars (född Åhus).
Utbildning Magisterexamen i humanekologi (Lunds uni. 2002)

Märta Stenevi
Märta Stenevi

Stadsbyggnadskommunalråd (MP) i Malmö
41 år den 30. mars (född Lund).
Utbildning Litteraturvetenskap, film, förlagskunskap och företagsekonomi (Lunds uni. 1995-1998), marknadsföring (IHM Business School, 2003-2005)

Ulf Berg
Ulf Berg

Riksdagsledamot (M), ledamot i näringsutskottet
60 år den 31. mars (född Jumkil).
Utbildning Polis (Polishögskolan, 1977)

Mathias Sundin
Mathias Sundin

Riksdagsledamot (L), ledamot i konstitutionsutskottet
39 år den 31. mars (född Svennevad).
Utbildning Lärarutbildning (Linköpings uni. 2002-2005)

Richard Malmborg
Richard Malmborg

Förbundsdirektör på Sveriges ingenjörer, andre vice ordförande i Saco
56 år den 31. mars (född Malmö).
Utbildning Juristexamen (Lunds uni. 1990)

Pia Nilsson
Pia Nilsson

Riksdagsledamot (S), ledamot i trafikutskottet, ledamot i valprövningsnämnden, ledamot i Krigsdelegationen
55 år den 31. mars (född Möklinta, Sala kommun).
Utbildning Fil.kand informationslinjen (Örebro högskola, 1992)

Paula Bieler
Paula Bieler

Riksdagsledamot (SD), ledamot i arbetsmarknadsutskottet, ledamot i Nordiska rådets svenska delegation
29 år den 31. mars (född Västerås).
Utbildning Gymnasieutbildning

Per-Ingvar Johnsson
Per-Ingvar Johnsson

Riksdagsledamot (C), ledamot i konstitutionsutskottet
73 år den 31. mars (född Kristianstad).
Utbildning Civilekonom (Lunds uni. 1968)

Pröva altinget.se gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang