Vårdförbundet säger nej till vaccinationstvång

Mässlingsutbrottet i Göteborg har väckt frågan om det behövs en tvingande regel för vårdpersonal att vaccinera sig. Vårdförbundet säger i dagsläget nej och ser hellre ett fortsatt fokus på hög vaccinationstäckning bland allmänheten.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar