Fler får behandling mot opioidmissbruk

Antalet patienter som får läkemedelsassisterad behandling mot opioidmissbruk har ökat. Det visar en utvärdering av de regler som gett patienter som blivit beroende av smärtstillande läkemedel rätt till behandlingen. 


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar