Regeringens miljöpolitik fungerar inte

Regeringens miljöpolitik fungerar inte och luftföroreningarna fortsätter att öka under 2017. Sverige behöver en effektiv och teknikvänlig miljöpolitik som minskar luftföroreningarna – inte ökar dem. - Luftföroreningarna minskade under Centerpartiets tid i regeringen för att vi förde en ansvarsfull teknikvänlig miljöpolitik som var effektiv. Resultatet blev renare luft och en bättre miljö, skriver Anders Åkesson (C), trafikpolitisk talesperson, i UNT .


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar