Skyddsombud 6:6a-anmäler Södersjukhuset till Arbetsmiljöverket

Efter helgens mycket pressade läge på Södersjukhuset ska nu en anmälan om bristande arbetsmiljö skickas till Arbetsmiljöverket. Det uppger Clara Strömberg, huvudskyddsombud och ordförande i sjukhusets läkarförening.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar