Kostnader för hyrläkare minskade 2019 – men ökade för hyrpersonal

Kostnaderna för inhyrda läkare minskade med 2 procent 2019, men de totala kostnaderna för inhyrd personal ökade med 3,4 procent, enligt nya siffror från Sveriges Kommuner och regioner.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar