”Inget annat uppnår den mängd hälsofördelar träning ger”

Henrik Widegren förvränger det som skulle kunna rädda många från sjukdom och därmed i det långa loppet minska vårdbelastningen till att vi har tomtar på loftet, skriver läkarstudenten Charlotta Kjällquist.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar