Minskat beroende av hyrpersonal prioriterad fråga

Bemanningstrenden för helåret 2019 visar en total ökning med 3,4 procent, eller 184 miljoner kronor. Men också en positiv utveckling inom flera områden.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar