Tuffare tider oroar unga läkare

En historisk läkarvarselvåg sveper över Stockholm – samtidigt som många regioner står
inför rekordbesparingar och ska krympa kostymen. Mycket pekar på att underläkarna
kommer att drabbas hårt. En del varnar till och med för en förlorad generation av läkare.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar