»Det känns som om man drar undan mattan för oss«

Under 2020 väntar rekordstora sparpaket i flera glesbygdsregioner. För de yngre läkarna är det tydligt att arbetsmarknaden har hårdnat. Färre ST-tjänster tillsätts, och det har blivit vanligare att muntliga löften om ST-tjänster bryts.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar