Komplett bok om smärta – på svenska

Akut och cancerrelaterad smärta

602 sidor

Författare: Emmanuel Bäckryd, Mads U Werner (red)

Förlag: Liber; 2019

ISBN 978-91-47-11287-6


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar