Han är Framtidens ledare i sjukvården

Andreas Kling, verksamhetschef vid Danderyds sjukhus, tog i dag emot priset som Framtidens ledare i sjukvården.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar