Gåvor kan påverka förskrivningsmönster

Franska allmänläkare som tagit emot gåvor från läkemedelsföretag är sämre på att följa riktlinjer än sina kollegor och förskriver oftare ut dyrare preparat, enligt en observationsstudie.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar