Mobilolyckor med huvudskador drabbar främst yngre

Ny teknik leder till nya risker. Skärsår, tandskador och hjärnskakningar är bara några av de mobilrelaterade huvudskador som patienter i USA kommer till akuten med, visar en ny studie.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar