Onemed ska ta över leveranser från Apotekstjänst

Onemed kommer att ta över en del av Apotekstjänsts leveranser av sjukvårdsmaterial under det kommande året. Exakt när och hur mycket av uppdraget de ska axla beslutas nästa vecka.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar