Slang från venport hamnade i hjärtat

En patient hade ont när en inopererad venport spolades. Det visade sig att venportens slang fanns i hjärtat.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar