Arbetsförmedlingen lanserar Snabbintervjuer

8 oktober gör Arbetsförmedlingen Snabbintervjuer fritt tillgängligt för alla arbetsgivare. Snabbintervjuer är ett IT-verktyg för videointervjuer på distans som myndigheten har utvecklat. - Fyra av tio småföretag har svårt att rekrytera personal. Verktyget gör att arbetsgivare kan bredda sin rekrytering och träffa fler kandidater live, säger Vendela Engblom, produktansvarig för Snabbintervjuer på Arbetsförmedlingen. Snabbintervjuer är ett kostnadsfritt digitalt rekryteringsverktyg från Arbetsförmedlingen, som kombinerar livevideosamtal med ett antal HR-funktioner. Med Snabbintervjuer


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar