Vila – förmodligen inte rätt behandling vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett aktuellt men oklart begrepp i den allmänna debatten. Psykiska besvär och problem som inte hör hemma inom psykiatrin är allmänläkarnas och vårdcentralernas angelägenhet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar