Karolinska öppnar på Danderyd för att klara utbildning av ST-läkare

Karolinska universitetssjukhuset får i uppdrag att öppna en ny enhet för öron-näsa-hals på Danderyds sjukhus. Anledningen är att sjukhuset inte klarar av utbildningen av ST-läkare, skriver Dagens Nyheter.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar