”Det kommer att bli som när BB Sophia öppnade”

År 2022 öppnar en ny förlossning vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vårdförbundet ser risk för en ny personalkarusell.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar