Politiker vill öppna förlossningen i Karlskoga – chef säger nej

Karlskogas förlossning stängdes i juni, då patientsäkerheten bedömdes vara otillräcklig. Nu vill politikerna öppna igen, efter att ett antal åtgärder vidtas. Men verksamhetschefen anser inte att åtgärderna är tillräckliga för att trygga patientsäkerheten.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar