AT fyller 50 år – så här gick det till när den kom

»För femtio år sedan infördes allmäntjänstgöringen (AT) i Sverige. Ett syfte med den nya utbildningstjänsten var att försöka lösa bristen på allmänläkare och psykiatrer. Nu är AT-tjänstgöringens dagar räknade.« Så inleds en artikel på sidan 1250 i denna utgåva. Artikeln berättar om hur AT skapades och om olika läkares minnen av sin AT-tid. Om bakgrunden till att AT infördes sägs bland annat att...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar