Chefläkare petas från Södertälje sjukhus

Michael Gårdebäck motsatte sig färre vårdplatser på Södertälje sjukhus och tvingas nu lämna sitt uppdrag som chefläkare.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar