Arbetslösheten ökar

Arbetslösheten ökar för första gången sedan hösten 2017. I juli var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 5 000 fler än för ett år sedan. Antalet nyinskrivna har ökat samtidigt som övergångar till arbete har minskat. I slutet av juli var 344 000 personer inskrivna arbetslösa vilket är en ökning med 5 000 personer jämfört med ifjol. Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa är att betrakta som ett trendbrott även om arbetslöshetsnivån ligger kvar på 6,9 procent i juli jämfört med motsvarande månad förra året. - Det är en tydlig ökning, och vår bedömning är att arbetslösheten


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar