Arbetsförmedlingen säkrar sin service i hela landet

Arbetsförmedlingen ska stärka sin service till arbetssökande och arbetsgivare. Genom ett samarbete med Statens servicecenter genomförs ett pilotprojekt i höst. Projektet ska bana väg för att landets 113 servicekontor övertar Arbetsförmedlingens kundtorg. Statens servicecenter ansvarar sedan den 1 juni i år för landets servicekontor som tillhandahåller lokal statlig service till medborgare, företagare och nyanlända. Den nya organisationen erbjuder service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, och snart även från Arbetsförmedlingen. Detta sedan de båda myndigheterna har


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar