Samråd och rundabordssamtal om arbetsmarknadsuppdraget

Arbetsförmedligen träffar samverkansparter och IT-leverantörer för samråd i rundabordssamtal om förutsättningar för reformeringen av myndigheten. - På Arbetsförmedlingen arbetar vi just nu intensivt med att förbereda för att en ny myndighet ska vara på plats 2021. I detta arbete är samråd med andra aktörer avgörande för att kunna ge en klar bild över vilka möjligheter som finns för att lösa de frågeställningar regeringen har, säger Mathias Wahlsten, enhetschef på Arbetsförmedlingen och ansvarig för samråden med övriga aktörer. Uppdraget som ska redovisas senast den 1 november innebär


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar