Ännu ett preparat som ska öka kvinnors sexlust godkänt i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt ytterligare ett preparat som ska öka sexlusten hos kvinnor med så kallad hypoaktiv sexuell störning (HSDD). Vyleesi (bremelanotid) tas som en subkutan injektion minst 45 minuter före sex.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar