Barnläkare ska få hjälp att strömlinjeforma intyg

Ett nytt nationellt underlag ska få Försäkringskassan att göra mer jämlika bedömningar när föräldrar till barn med typ 1-diabetes ansöker om omvårdnadsbidrag. Dessutom ska barnläkare slippa lägga lika mycket tid på att skriva intyg.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar