Osäker nytta med Kymriah vid lymfom

UPPDATERAD. TLV kan inte göra en hälsoekonomisk värdering av car T-cellsterapin Kymriah vid diffust storcelligt B-cellslymfom. NT-rådet rekommenderar därför inte behandlingen vid cancerformen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar