Karolinska drar tillbaka delar av kritiserad modell

Nu backar ledningen vid Nya Karolinska i Solna på delar av sin kritiserade verksamhetsmodell. Enheter slås ihop, antalet chefer minskas och begreppet verksamhetschef återinförs. Barn- och kvinnosjukvård separeras.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar