De positiva effekterna av arbetsmarknadsutbildningarna håller i sig

Arbetsmarknaden är fortsatt stark och det tar lång tid för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Resultaten för arbetsmarknadsutbildningarna fortsätter att förbättras. Det visar en ny rapport. Sedan tre år stiger resultaten för arbetsmarknadsutbildningar och en större andel får jobb inom ett år. 2017 var det tio procentenheter fler av deltagarna som hade arbete ett år efter kursstart än bland de som inte deltagit. Skillnaderna i andel deltagare som fått arbete med stöd eller utan stöd har varit mycket små.  - Nu kan vi även följa resultaten på länge sikt och ser att chansen till


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar