Politiker ska representera väljarna, inte storföretagen

REPLIK. Vi som har fått förtroendet att representera väljarna i EU-parlamentet ska göra just det. Det får aldrig råda något tvivel om att det är väljarna man representerar, inte storföretagens intressen. Därför är det allvarligt att så många politiker i Bryssel har högavlönade sidouppdrag för stora bolag.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar